Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor werkkrachten en vrijwilligers die binnen de organisatie geconfronteerd worden met discriminatie, seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen.

In eerste instantie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor, denkt mee en begeleid vanuit een adviserende en ondersteunde rol mensen bij het zoeken naar een oplossing.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor situaties waarin u hinder ondervindt op het gebeid van bijvoorbeeld:

  • seksuele intimidatie;
  • discriminatie;
  • pesten;
  • agressie en/of geweld;
  • stalking.

Indien er sprake is van een ander probleem dan hierboven aangegeven waar u graag over wilt praten, ook dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Ook dan zal de vertrouwenspersoon meedenken en trachten een oplossing te vinden.

Mocht u te maken krijgen met een situatie waarbij u zich ongemakkelijk of onprettig voelt dan is het van belang dat kenbaar te maken. Het lucht op en werkt vaak verhelderend indien mensen met elkaar in gesprek gaan.

De vertrouwenspersoon waarborgt neutraliteit en vanzelfsprekend zijn gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk.

Top