Dichter bij dieren

Woensdag 4 oktober organiseerde Het Werkhuis een dierendagviering, samen met CNME (Centrum voor natuur- en milieu educatie,) Caracola en de Samenwerkende Dierenorganisaties. Op en rondom het terrein van Caracola stonden kraampjes van allerlei organisaties die zich bezig houden met dierenzaken en vonden diverse leuke activiteiten plaats. Het weer zat mee en er kwamen heel wat mensen op de dierendagviering af. Met name voor de kinderen was er heel wat te doen.

CNME had namelijk voor de kinderen stempelkaarten, waarop kinderen een stempel kregen wanneer zij opdrachten hadden uitgevoerd bij dierenorganisaties zoals bijvoorbeeld de kinderboerderijen die Maastricht rijk is. Zo konden kinderen onder andere leren hoe ze een koe moesten melken, door te oefenen met een kunstkoe, konden ze leren rietjes weven en leren te werken met wol en konden ze pony rijden. En de kinderboerderijen hadden uiteraard hun dieren meegenomen, met hun hoge aaibaarheidsfactor voor de kinderen. Op het terrein stonden bokjes, schapen, konijnen, cavia’s honden en kippen. Een gezellig beestenboel.

Organisaties zoals Animal’s Faith (een dierengedrags- en verzorgingscentrum) gaven door de dag heen presentaties. Animal’s Faith presenteerde bijvoorbeeld een asieldieren parade waarbij werd verteld wat de organisatie allemaal voor asieldieren doet. Zoals opvang, medische zorg en trimmen. De dierenpolitie vertelde over haar werk en wat de inwoners kunnen doen tegen dierenmishandeling. De dierenambulance gaf presentaties over hoe EHBO bij dieren wordt toegepast. Ze had kinderen gevraagd om hun teddyberen mee te nemen zodat ze een verbandje konden leggen bij het knuffeldier om uit te leggen hoe je nou precies bij dieren EHBO toepast.

Er waren ook stands waar producten werden verkocht die met dieren te maken hebben. Zo waren er bijvoorbeeld boerderijproducten, konden mensen goedkoop hondenbrokjes kopen, en was er bijenhoning te koop. De bezoekers van de dierendagviering hebben niet alleen kunnen zien en horen hoezeer alle organisaties een warm hart toedragen aan de dieren maar ook hoe dier en mens elkaar nodig kunnen hebben. Zo vertelt bijvoorbeeld Jos Peters van de boerderij van Maasveld dat het contact met dieren voor mensen met een verstandelijk handicapt van grote waarde is. Zo zorgt bijvoorbeeld het verzorgen van de cavia’s voor deze mensen voor veel blijdschap. Jos had weliswaar wat van zijn cavia’s mee genomen om die aan de bezoekers te laten zien maar had als activiteit voor de kinderen iets anders in petto dan alleen maar cavia-aaien. Op het terrein werd door Boerderij Maasveld de caviabaan van de weekend-quiz van Fred Oster nagebootst. Alleen met het verschil dat niet de cavia’s lopen maar de mensen moeten racen, en dan geblinddoekt.

Het was mooi te zien met hoeveel passie voor dieren alle vrijwilligers van de dierenorganisaties hun werk doen. Zo vertelden medewerkers van de dierenambulance, dat zij heel wat uren draaien, vaak naast hun vaste baan en soms 70 tot 80 urige werkweken draaien op die manier. Maar, “het voelt niet als werk maar meer als een hobby.” En dat te bedenken dat er daarnaast heel wat scholing nodig is als het erom gaat deel te mogen nemen aan de dierenambulance.

Ook was het interessant te horen hoeveel aandacht aan duurzaamheid wordt besteed. Jos Peters: “op de boerderij kweken wij van allerlei producten, zoals pompoenen, jam, en die verkopen we en daar kopen we weer eten van voor de dieren.” Kinderboerderij Limmen vertelt vervolgens: “wij maken alles met recyclebaar materiaal, zo richten we de omgeving in rondom onze dieren.” Kinderboerderij Limmel is daarnaast ook sociaal maatschappelijk er betrokken. “Wij er zijn voor mensen met een kleine beurs, wij vragen geen grote bedragen, geen entreegelden en we vragen geen geld voor de activiteiten voor de kinderen.”

Een gezellige, drukke en leerzame dierendagviering dus, met veel liefde voor de dieren, deze 4e van oktober. Om 17:00 uur liep het terrein leeg en werden de kraampjes afgebroken. Het was een geslaagde dag.

Top